UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 30 X 2016 R.

Dzisiejsza niedziela Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego skupia naszą uwagę na ten widzialny gmach, w którym spotykamy się z Bogiem w Jego Słowie i Eucharystyczną obecnością Chrystusa. Zachęca nas jednak jeszcze bardziej do uszanowania każdego z nas, który stał się w chwili chrztu Świątynią Ducha Świętego. I w końcu zachęca nas byśmy jako Wspólnota Parafialna byli […]

Read More

30 X – 6 XI 2016 R.

Niedziela – 30 X 8.00 + Elżbieta i Władysław Petkowski 11.00 + Franciszek Romaniuk; Aleksander Polak   15.30 – nabożeństwo różańcowe 16.00 + Władysław Juras, z żonami: Marią i Franciszką   Poniedziałek 31 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe 17.30 + Klemens Sosnowiec – w 3 rocznicę śmierci   Worek 1 XI – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH […]

Read More

WIECZYSTA ADORACJA 31 X – 6 XI 2016 R.

Poniedziałek – godz. 16.30 przy ołtarzu Matki Bożej Wtorek, Środa – kaplica św. Barbary Czwartek – godz. 16.30 przy ołtarzu głównym Piątek – godz. 6.30 oraz godz. 16.30 przy ołtarzu głównym Sobota – godz. 6.30 oraz godz. 16.30 przy ołtarzu głównym Niedziela – 6 XI – przy ołtarzu Matki Bożej

Read More

23 – 30 X 2016 R.

Niedziela – 23 X – ODPUST KU CZCI ŚW. JANA KANTEGO 8.00 + Małgorzata Paw 11.00 – SUMA ODPUSTOWA /W INTENCJI PARAFIAN/   15.30 – nabożeństwo różańcowe 16.00 + Stefan Wójcik   Poniedziałek 24 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe 17.30 + Bronisław Ogórek, żona Aniela, syn Wiesław   Wtorek 25 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe […]

Read More

UROCZYSTOŚĆ PATRONA PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 23 X 2016 r.

„Świeci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie człowiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku świeci prowadzą Kościół i ludzkość” /Jan Paweł II, […]

Read More

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 X 2016 R.

Jezus mówił swoim uczniom, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Uczy również tego nas, zgromadzonych przy ołtarzu. Zadajmy sobie pytanie: ile jest w nas wiary w naszych modlitwach? Bóg bierze w obronę zwracających się do Niego i powierzających Mu swoje życie.   W liturgii tygodnia: – we wtorek – święto św. Łukasza, Ewangelisty, […]

Read More

16 – 23 X 2016 R.

Niedziela – 16 X 8.00 + Edward Kawczak z rodzicami 11.00 + Łukasz Wasztyl – w 2 rocznicę śmierci   15.30 – nabożeństwo różańcowe 16.00 + Maria Pawełkiewicz /chrzest – Zuzanna Urbańczyk/   Poniedziałek 17 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe 17.30 + Maria Rusek   Wtorek 18 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe 17.30 + Stanisław […]

Read More

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 28 I – 4 II 2017 R.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ termin: 28.01-04.02.2017 R.   Zgłoszenia – ks. Marian Mazurek, parafia św. Jana Kantego w Malcu; tel. 696224777;   TRASA: Betlejem – Nazaret – Tabgha – Jezioro Genezaret – Jerycho – Getsemani – Wzgórze Syjon – Betania – Ain Karem – Jerozolima   Dzień 1: Zbiórka na lotnisku w Katowicach, odprawa bagażowo […]

Read More

TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ 20 – 23.X.2016 r.

  PROGRAM ADORACJI W RAMACH WIECZYSTEJ ADORACJI NASZEJ DIECEZJI oraz TRIDUUM PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ   W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA /CZWARTEK/ DZIEŃ UROCZYSTOŚCI ŚW. JANA KANTEGO, NASZEGO PATRONA –   godz. 7.30 – okazja do spowiedzi, zwłaszcza dla osób starszych i chorych –   godz. 8.00 – Msza św. zwłaszcza w intencji Pielgrzymów z Kalwarii oraz chorych z […]

Read More

10 – 16 X 2016 R.

Niedziela – 9 X 8.00 – w intencji II Róży Różańcowej 11.00 + Maria Krawczyk – w 8 rocznicę śmierci, mąż Franciszek, syn Kazimierz   15.30 – nabożeństwo różańcowe 16.00 + Franciszek i Rozalia Tlałka   Poniedziałek 10 X 17.00 – nabożeństwo różańcowe 17.30 + Jan i Helena Domasik, syn Stanisław   Wtorek 11 X […]

Read More