INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 8 – 15 VII 2018 R.

XIV Niedziela Zwykła – 8 VII   8.00 + Maria Pawełkiewicz 11.00 + Jan Żmudka – w 8 rocznicę śmierci /w czasie Mszy św. – sakrament chrztu dziecka-Zuzanna Elżbieta/   16.00 + Paweł Klęczar – w 12 rocznicę śmierci   Poniedziałek – 9 VII  17.00 + Wincenty Sokół, żona Katarzyna /rezerwa/   Wtorek – 10 […]

Read More

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1 VII 2018 R.

Śmierć człowieka – zwłaszcza bliskiej osoby – rodzi poczucie lęku i bezsilności. Wobec pojawiających się w takich doświadczeniach pytań, natchniony Autor Księgi Mądrości podaje zaskakującą odpowiedź: „Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących”. Jezus swoją postawą potwierdza te słowa, gdy: sam walczy ze słabością i śmiercią, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych. […]

Read More

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 8 VII 2018 R.

Pytanie o Osobę i posłannictwo Pana Jezusa należy do zawsze aktualnych. Odpowiedzi jednak bywają różne: w zależności kto jej udziela, od sytuacji życia, okoliczności i doświadczanych wydarzeń. Jedno jest niezmienne: Jezus obecny w Eucharystii chce być naszym Panem i Zbawicielem. Wyznając wiarę w Jezusa stajemy się uczestnikami Bożej miłości.     W liturgii tygodnia: – […]

Read More

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24 VI 2018 R.

Dziś przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Głoszone przez niego orędzie, także dzisiaj, ma ten sam cel: przygotować ludzi na przyjście Chrystusa. Obraz drogi w wieszczonym słowie ostatniego z proroków jest wyrazem duchowej wędrówki przez życie. Przygotować zaś drogę i prostować ścieżki oznacza pozwolić prowadzić się Chrystusowi i uznać Go za Pana i Przewodnika swojego […]

Read More