V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 IV 2019 R.

Posłuszni Bożemu wezwaniu przychodzimy do kościoła w V niedzielę okresu Wielkiego Postu. Gromadzi nas Chrystus – grzesznych i słabych, aby okazać nam swoje wielkie miłosierdzie i dać siły do pokonywania grzechów. Odnowieni przez Słowo Boże, mamy z Chrystusem rozpocząć Nowe Życie. Niech ten kolejny tydzień Wielkiego Postu przygotuje nasze serca na spotkanie z przebaczającym Chrystusem […]

Read More

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31 III 2019 R.

Posłuszni Bożemu wezwaniu przychodzimy do kościoła w IV niedzielę okresu Wielkiego Postu. Raduj się Jerozolimo – ponieważ Pan karmi nas słowami życia. Bądźmy gotowi do nawrócenia i postępowania zgodnie z wolą Bożą i otwierajmy swojego serca na bliźnich. Dzisiaj o godz. 15.15 koronka do Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 15.25 śpiew Gorzkich Żali oraz kazanie pasyjne. […]

Read More

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 III 2019 R.

Posłuszni Bożemu wezwaniu przychodzimy do kościoła w III niedzielę okresu Wielkiego Postu. Budzenie w sobie pragnienia nawrócenia się, to konsekwencja przymierza zawartego w sakramencie chrztu. Bóg objawia się nam jako ten, który jest tu i teraz, Zbawicielem i Wybawicielem.  Objawia się przede wszystkim w naszym jedynym Odkupicielu: Jezusie Chrystusie. Dzisiaj o godz. 15.15 koronka do […]

Read More

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17 III 2019 R.

Posłuszni Bożemu wezwaniu przychodzimy do kościoła w II niedzielę okresu Wielkiego Postu. Pragniemy słuchać umiłowanego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Jego słowo ma moc oczyszczania, kruszenia murów grzechów, który stawiamy jako przeszkodę dla Bożej miłości i miłosierdzia. Dzisiaj o godz. 15.15 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie ok. godz. 15.25 śpiew Gorzkich Żali oraz kazanie […]

Read More

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10 III 2019 R.

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych”. Każde Jego Słowo daje życie. Ale szatan wciąż chce zakłamywać, manipulować, poddawać w wątpliwość dobro, które nawet z nakazów Boga wypływa. Prośby o otwartość na życiodajne i odnawiające nas wewnętrznie Słowo Boga, które obficiej słyszymy w okresie Wielkiego Postu. Dzisiaj ok godz. […]

Read More

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 III 2019 R.

Każdy z nas otrzymuje od Boga zadanie do spełnienia w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki. Jako że jesteśmy obdarzeni WOLNOŚCIĄ WYBORU, MOŻEMY TO Boże wezwanie przyjąć albo odrzucić. W refleksji nad podjęciem decyzji niech pomoże nam przeżycie tej Eucharystii oraz osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym  w ramach tzw. czterdziestogodzinnego nabożeństwa szczególnie w dzisiejszym dniu. O dzisiejszej […]

Read More

7 NIEDZIELA ZWYKŁA 24 II 2019 R.

Dzisiejsze Słowo Boże przekazuje wiele pożytecznych i zbawiennych, ale niestety bardzo trudnych wskazań. Spróbujmy je  zestawić z naszych codziennym chrześcijańskim życiem. Dzięki nam świat może stać się lepszy. W poniedziałek – modlitwy wstawiennicze do św. Jana Kantego i okazja do uczczenia relikwii. W tygodniu okazja do spowiedzi świętej przed Mszami świętymi. W I piątek miesiąca […]

Read More

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 II 2019 R.

Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga. On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas w gościnie, co ukazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Boże, zagość w naszych sercach prawych i szczerych. W liturgii tygodnia: – w poniedziałek […]

Read More

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 II 2019 R.

Liturgia jest miejscem służby. Gdy słuchać będziemy czytań Pisma Świętego, wówczas Bóg nakryje dla nas stół Słowa. Podczas liturgii Eucharystycznej poda nam swoje Ciało – chleb życia i swoją Krew – na przebłaganie naszych grzechów. Skoro Bóg służy nam, my mamy służyć sobie wzajemnie.     W poniedziałek od godz. 9.00 proszę o pomoc, w […]

Read More