12 niedziela zwykła 21 VI 2015 r.

Co w naszym życiu wydaje się nieosiągalne, za sprawą wiary może się spełnić, ponieważ jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Zgromadzeni na liturgii eucharystycznej mamy wzajemnie umacniać się w świadectwie wiary. Otwórzmy zatem nasze serca i umysły na łaskę Boga.   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie Bóg […]

Read More

11 niedziela zwykła 14 VI 2015 r.

Prawo natury powoduje wzrost w świecie przyrody, podobnie rzecz się ma z Bożym działaniem w naszym świecie. Bóg bezustannie i w sposób tajemniczy zbawia człowieka. Jego królestwo wzrasta pośród nas, a dziś Jego łaska udzielona w czasie liturgii ma nas umocnić na drogach codzienności.   Bóg zapłać za prace wykonane w tym tygodniu: skoszenie trawników […]

Read More

10 niedziela zwykła 7 VI 2015 r.

Mamy zapewnienie Jezusa, że kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. W Chrystusie jesteśmy jedno, łączy nas duchowe pokrewieństwo. Jako jedna rodzina Boża tworzymy wspólnotę braci i sióstr. Niech udział w Eucharystii będzie uwielbieniem złożonym Temu, który stał się naszym Bratem.   Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości […]

Read More

Trójcy Przenajświętszej 31 V 2015 r.

Przez chrzest zostaliśmy wprowadzeni w tajemnicę Trójjedynego Boga. To misterium przekraczające zdolności naszego rozumu, staje się bardziej zrozumiałe nie przez refleksję, lecz na drodze życia zakorzenionego w Bogu żywym. Za sprawą Ducha Świętego możemy razem z Jezusem Chrystusem Boga nazywać Ojcem. Jezus posyła nam Ducha i jest drogą do Ojca. Świadomi Jego obecności pośród nas, […]

Read More

Zesłanie Ducha Świętego 24 V 2015 r.

Piędziesiątnica to czas wypełnienia, pełny owoc Wielkanocy; to także potwierdzenie wywyższenia Jezusa i nieustannej obecności Pana pośród wspólnoty jego wiernych. Chrystusowa obietnica wypełniła się i stale wypełnia w czasie Kościoła. Duch Święty chce także w naszych czasach przychodzić do ludzi, aby napełniać ich serca i zapalać ogniem swojej miłości.   Dzisiejsza składka przeznaczona jest na […]

Read More

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 17 V 2015 r.

Wspominamy chwilę, kiedy Jezus przestał być widoczny dla ludzkich oczu, ponieważ wstąpił do chwały niebieskiej. Nie odszedł jednak, lecz w inny sposób pozostaje obecny wśród nas. Posyła nam Ducha Świętego. Spotyka się z nami w swoim słowie oraz podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Mamy zapewnienie, że będzie z nami aż do skończenia świata.   Dzisiejsza składka […]

Read More

6 niedziela Wielkanocy 10 V 2015 r.

Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa powinna kształtować i przemieniać nasze życie, ponieważ jesteśmy powołani do powstania z martwych. To ma naturalne konsekwencje dla naszej chrześcijańskiej tożsamości i oddziałuje na nasza codzienność. Nie jesteśmy tylko stworzeniami i sługami, ale wybranymi przyjaciółmi Boga. To On wzywa i zaprasza nas do budowania trwałych więzów miłości z Nim i bliźnimi. […]

Read More

5 niedziela Wielkanocy 3 V 2015 r.

Zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby wspólnie wyznać naszą wiarę. Czujemy się złączeni z Jezusem Chrystusem i wyznajemy, że mamy świadomość nierozerwalnej z Nim relacji. Przez chrzest zostaliśmy bowiem wszczepieni w Jego Ciało, którym jest Kościół. Kto pozostaje w łączności z Jezusem, ten ma życie w obfitości. Niech nasze uczestnictwo w Eucharystii będzie wyrazem wiary w […]

Read More

4 niedziela Wielkanocy 26 IV 2015 r.

Dzisiejsza niedziela zwane jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Codziennie dociera do nas mnóstwo głosów, które budzą wielkie oczekiwania, obiecują szczęście, mówią o zdrowiu, bogactwie i powodzeniu w życiu. Kogo warto i należy posłuchać? Już zdecydowaliśmy, poszliśmy za głosem Boga, który przez Jezusa Chrystusa wzywa nas po imieniu i w sakramencie chrztu świętego obdarza nowym życiem. Otwórzmy […]

Read More

3 niedziela Wielkanocy 19 IV 2015 r.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Niedziela biblijna. Orędzie wielkanocne wydaje się proste: Jezus zmartwychwstał i żyje! Od tego momentu przestało obowiązywać to, co dotychczas wydawało się pewne: władza możnych, niemoc maluczkich, nieubłagana konieczność śmierci, daremność miłości, strach i rezygnacja. Doświadczenie obecności Zmartwychwstałego dane kiedyś uczniom, dziś może być także naszym. On staje pośród nas i […]

Read More