3 Niedziela Adwentu 14 XII 2014 r.

3 niedziela Adwentu 14 XII 2014 r.   Liturgia dzisiejszej niedzieli (gaudete) w słowie Bożym i modlitwach mszalnych wzywa nas do chrześcijańskiej radości, która płynie z faktu rychłego przyjścia oczekiwanego Mesjasza. Jezus Chrystus obdarza nas swoją bliskością w słowie, które do nas kieruje, we wspólnocie zgromadzonej w Jego imię, podczas Komunii świętej, do której nas […]

Read More

2 Niedziela Adwentu 7 XII 2014 r.

Troski i sprawy dnia powszedniego pochłaniają nas tak bardzo, że często przesłaniają nam widok na to, co istotne. Zasłaniają też perspektywę Ojca Niebieskiego i Jego Syna posłanego dla naszego zbawienia. Wówczas dobrze jest, gdy pojawia się ktoś na miarę Jana Chrzciciela, kto skieruje naszą uwagę na obecność Boga tam, gdzie Go nie dostrzegamy. Jesteśmy zaproszeni […]

Read More

Ogłoszenia 23 XI 2014

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 23 XI 2014 r. Jezus Chrystus Król Wszechświata jako jedyny władca wziął na siebie grzechy całego świata. Uwielbiajmy Go i przyjmijmy Jego władzę, ponieważ Jego panowanie nigdy nie przemija, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na naszą parafię. Liturgiczne obchody tygodnia: Poniedziałek 24 listopada – wsp. […]

Read More

Ogłoszenia 16 XI 2014

33 niedziela zwykła 16 XI 2014 r. Każdy człowiek posiada dary i zdolności, które winien wykorzystywać i za które jest odpowiedzialny. Zostały nam one powierzone przez Stwórcę, abyśmy posługiwali się nimi dla dobra własnego oraz innych. Z tego tytułu nikt nie może czuć się niepotrzebnym, a w perspektywie Królestwa Bożego, każdy człowiek jest ważny i […]

Read More

Ogłoszenia 9 XI 2014

Święto poświęcenia bazyliki Laterańskiej 9 XI 2014 r. Prawda płynąca z liturgii dnia dzisiejszego stanowi ważne przypomnienie, iż pod pojęciem Kościoła nie kryje się tylko budynek, ale przede wszystkim wspólnota uczniów Jezusa Chrystusa gromadząca się wokół swojego Mistrza To On zaprasza nas do stołu swego Słowa i Ciała Dziękujemy Panu Bogu za to, że mamy […]

Read More

Ogłoszenia 2 XI 2014

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 2 XI 2014 r.   W dzisiejszą niedzielę obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Żadna siła w świecie nie jest silniejsza od śmierci. Cała ludzka moc w zderzeniu z rzeczywistością ludzkiego, doczesnego przemijania, doświadcza swojej ograniczoności. Tymczasem wiara chrześcijańska przekonuje nas, iż Jezus Chrystus pokonał śmierć i wciąż obdarza ludzkość darem życia […]

Read More