1. Lektorzy

 • Spełniają znaczącą posługę głoszenia Słowa Bożego w Liturgii Kościoła w czasie Mszy św. i innych Sakramentów.
 • Swoją posługę spełniają według grafika ustalonego z ks. Proboszczem
 • Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w podanych im terminach
 • Na dzień dzisiejszy jest 3 czynnych liturgicznie lektorów

2. Ministranci

 • Spełniają posługę gestów i znaków w Zgromadzeniu Liturgicznym. Ministrare (łac. Służyć) Służą Chrystusowi przy Ołtarzu Pańskim w czasie Mszy św, nabożeństw i innych czynności liturgicznych.
 • Swoją posługę spełniają według grafika ustalonego z ks. Proboszczem
 • Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się w podanych im terminach
 • Na dzień dzisiejszy jest 12 służących ministrantów

3. Róże Różańcowe

 • Żywy Różaniec tworzy 20 osób odmawiających codziennie każdy inną jedną tajemnicę Różańca, co daje dwadzieścia tajemnic czterech części – czyli cały Różaniec.
 • Zmianka tajemnic Różańca odbywa się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00
 • Nabożeństwo Różańcowe prowadzone przez Róże Różańca odbywa się w środy pół godziny przed Mszą św.
 • Obecnie są w parafii 4 Róże Różańcowe.

4. Apostolstwo Dobrej Śmierci

 • Charyzmatem tej grupy jest modlitwa o dobrą szczęśliwą śmierć dla każdego z nas, wynikającą z prawdziwie chrześcijańskiego życia.
 • ADŚ prowadzi w każdy 1 piątek przed Mszą św. Różaniec do 7 boleści NMP
 • Zapisanych jest ok 70 osób

5. Duszpasterska Rada Parafialna

 • Zadaniem Rady jest wspieranie Proboszcza w trosce o życie religijne wspólnoty parafialnej
 • Rada składa się z 15 członków