Godziny urzędowania: Czynna codziennie przez pół godziny bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.

Potrzebne dokumenty:

1. Chrzest

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • Dla chrzestnych zgoda z parafii zamieszkania na spełnianie tej funkcji, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.
 • Świadectwo odbytego katechumenatu (w przypadku osób starszych)
 • Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców.
 • Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina – powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas Mszy św.
 • Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.

Uwaga:

Chrzestnym zgodnie z Prawem Kanonicznym:

 • Nie mogą być osoby niewierzące.
 • Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
 • Nie mogą być osoby niebierzmowane.
 • Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
 • Nie mogą być osoby innych religii.

 

2. I Komunia św.

 • Świadectwo chrztu
 • Świadectwo katechizacji

3. Bierzmowanie

 • Świadectwo chrztu
 • Świadectwo katechizacji
 • Dla świadka zgoda z parafii zamieszkania na spełnianie tej funkcji

4. Małżeństwo

 • Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu na podstawie którego wygłoszone będą zapowiedzi
 • Termin ślubu wyznaczamy po spisaniu protokołu małżeńskiego
 • Świadectwo chrztu do ślubu nie starsze niż 3 miesiące od wydania
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie zapisane na świadectwie chrztu)
 • Dowód osobisty
 • Świadectwa katechizacji
 • Kurs przedmałżeński

5. Pogrzeb chrześcijański

 • Akt zgonu z USC
 • Potwierdzenie przyjęcia ostatniego sakramentu Namaszczenia Chorych i Komunii św, oraz Pokuty
 • Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:
 • Katolicy wierzący i praktykujący
 • Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
 • Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk)