1. Kapliczka przy kościele
  2. Obraz MB Gromnicznej
  3. Dzwony
  4. Krzyż przy ul. Świętojańskiej
  5. Inne miejsca kultu

 

Kapliczka przy kościele

Wybudowana została około 1850 r. dzięki staraniom wójta Macieja Petkowskiego i gospodarza Jana Adamca za wsią, w miejscu gdzie w czasie zarazy, choroby zwanej „mór” chowano zmarłych. W latach 1846-47, wg zapisków parafialnych w Osieku, pogrzebano tu łącznie 174 osoby.

W ołtarzu umieszczono obraz Najświętszej Marii Panny Oczyszczenia, czyli Matki Boskiej Gromnicznej, nieznanego pochodzenia. Początkowo kapliczka była miejscem modlitw, w miesiącu maju (litania loretańska i pieśni maryjne) w październiku (różaniec) oraz odpoczynku pątników zmierzających z okolic Rzyk, Andrychowa i Bulowic na odpusty do Bielan.

Pierwszym znanym opiekunem i przewodnikiem duchowym według przekazu, był…… Tlałka, następnym w latach 1883-1929 Walenty Kramarczyk. Najdłużej, bo od roku 1930-1985, kapliczką opiekował się Ludwik Palma.

W 1892 r. została uroczyście odprawiona Msza św. przez ks. Franciszka Zadęckiego, ówczesnego proboszcza z Osieka. Od tej pory Msze św. odprawiano 2 razy w roku.

W 1933 r. wokół kapliczki wybudowani betonowy mur oporowy dla zabezpieczenia fundamentów i wypłukiwania kości zmarłych z osuwających się brzegów ziemi.

Podczas wojny kapliczka służyła jako miejsce spotkań konspiracyjnych. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Gromnicznej w Jej maleckim wizerunku, Bóg sprawił, że Malec szczęśliwie przetrwał wojnę i okupację.

W 1956 r. wyremontowano kapliczkę, dobudowano wieżyczkę i umieszczono na niej stary dworski dzwon z 1813 r. 15 czerwca tegoż roku z inicjatywy ks. Proboszcza z Osieka magistra Władysława Grohsa, kapliczkę po raz pierwszy odwiedził biskup krakowski, ks. doktor Franciszek Jopp.

Za sprawą mieszkańców Malca i za przyzwoleniem ówczesnego księdza proboszcza z Osieka, Franciszka Nogi, w 1971 r. wykonano drewnianą przybudówkę do kapliczki.

23 grudnia 1973 r. z okazji 500 rocznicy śmierci św. Jana Kantego kapliczkę tę wizytował i Mszę św. odprawił ks. Kardynał Karol Wojtyła, papież Polak – święty Jan Paweł II.

Ostatnia Msza św. odbyła się w dniu 22 października 1989 r., kiedy to przeprowadzano się do nowego kościoła pod przewodnictwem proboszcza nowo powstałej parafii Malec, ks. Zdzisława Budka.

Z inicjatywy ks. proboszcza Jacka Jaskierni w latach 1993/94 przeprowadzono generalny remont kapliczki i odnowiono obraz Matki Boskiej Gromnicznej. 2 lutego 1995 r. ks. Krzysztof Straub, były nasz wikariusz, dokonał uroczystego poświęcenia kapliczki.

W związku z uroczystościami roku milenijnego 2000 wykonano elewację zewnętrzną, upiększono obejście wokół kapliczki i wmurowano tablicę upamiętniającą por. Stefana Jasieńskiego „Urbana”, żołnierza Armii Krajowej i więźnia obozu KL Auschwitz – Birkenau.