4 Niedziela Zwykła 31 I 2016 r.

„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia” – tak się zwracamy do Maryi. Czas rekolekcji, czyli nawrócenia, to dobry moment by jak dziecko do Matki się zwrócić o orędownictwo wobec Jej Syna, do którego wołamy: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Wykorzystajmy dany nam z Bożej Opatrzności czas łaski.   1. Dzisiaj od godz. 14.00 do 15.30 […]

Read More

30 I – 7 II 2016 r.

REKOLEKCJE PARAFIALNE  30.I – 2.II.2016 R.   PRZED JUBILEUSZEM 25-LECIA PARAFII I PEREGRYNACJĄ OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO Sobota 30 I – rozpoczęcie rekolekcji 17.00 – na 1 rocznicę urodzin Michała 4 Niedziela zwykła 31 I 8.00 + Anna Kawczak w 6 rocznicę śmierci 10.00 + Ignacy Bies 12.00 + Karol Matejko 15.45 – Koronka do Bożego […]

Read More

REKOLEKCJE PRZED JUBILEUSZEM I PEREGRYNACJĄ

REKOLEKCJE PRZED JUBILEUSZEM 25-LECIA PARAFII 30.I – 2.II.2016 R. I PEREGRYNACJĄ OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO 25/26.II.2016 R.   Sobota – 30.I. godz. 17.00 – Msza św. na rozpoczęcie rekolekcji Nauka dla całej młodzieży naszej Parafii Przygotowanie liturgiczne przed bierzmowaniem dla kandydatów do bierzmowania   Niedziela – 31.I. godz.   8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną godz. […]

Read More

3 Niedziela Zwykła 24 I 2016 r.

Jezus sam o sobie mówi, że został posłany, aby nieść ubogim Dobrą Nowinę, a więźniom głosić wolność. Jezus i dziś przemawia do nas i mocą Swojego Słowa – niesie nam współczesnym Dobrą Nowinę i wolność. Przyjmijmy te dary, aby być prawdziwie wolnymi mocą Chrystusowej miłości. 1. Liturgiczne obchody tygodnia: – w poniedziałek – święto Nawrócenia […]

Read More

24 – 31 I 2016 r.

3 Niedziela zwykła 24 I 8.00 + Krystyna Adamus w 9 rocznicę śmierci 11.00 + Stanisław Juras 16.00 + Franciszek i Karolina Bryndza   Poniedziałek 25 I 17.00 + Maria Rusek   Wtorek 26 I  7.00 + Janina Naglik   Środa 27 I  17.00 + Emil Kaczmarczyk   Czwartek 28 I  7.00 + Janina Naglik […]

Read More

17 – 24 I 2016 r.

2 Niedziela zwykła 17 I   8.00 + Maria i Jan Michno i ++ z rodziny 11.00 + Teresa Hankus 16.00 + Antoni Tlałka, żona Franciszka, syn Benedykt   Poniedziałek 18 I   17.00 + Janina Naglik   Wtorek 19 I   7.00 + Janina Naglik   Środa 20 I   17.00 + Maria Wasztyl […]

Read More

2 Niedziela Zwykła 17 I 2016 r.

Bóg nas wezwał, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. On chce naszego dobra. Udziela nam swego Ducha, obdarza przeróżnymi talentami, daje nam na pomoc swoją Matkę. Zachęta Maryi, którą usłyszymy jest skierowana również do nas.   Liturgiczne obchody tygodnia: – od poniedziałku rozpoczynamy w całym Kościele Tydzień Modlitwa o Jedność Chrześcijan. – we wtorek […]

Read More

NIEDZIELA CHRZTU CHRYSTUSA 10 I 2016 R.

Chrzest Chrystusa jest wyrazem solidarności z grzeszną ludzkością. Chrystus wziął na siebie grzechy wielu i poniósł je na górę Kalwarię. Nasz chrzest jest owocem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – jest zaproszeniem do przyjęcia zbawienia w Krzyżu Chrystusa i czerpaniem z jego owoców na każdy dzień. Tę prawdę przypominamy sobie w roku jubileuszu 1050-lecia Chrztu […]

Read More

10 – 17 I 2016 r.

Niedziela – Święto Chrztu Chrystusa 10 I 8.00 + Kazimierz i Stanisława Sztafiński, syn Stanisław 11.00 – dziękczynna z okazji 70 rocznicy urodzin Józefy z prośbą o zdrowie 16.00 + Stefan Stachura w 35 rocznicę śmierci, żona Kazimiera Poniedziałek 11 I 8.00 – w intencji Parafian /zwłaszcza Rodzin odwiedzanych/ Wtorek 12 I 8.00 – w […]

Read More

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 I 2016 R.

Jezus narodzony w Betlejem jest naszym Bogiem. On objawia mądrość Boga: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Przyjmując Chrystusa – Słowo, które stało się Ciałem – stajemy się uczestnikami tej mądrości. Tym, którzy Słowo Boga przyjmują daje moc, aby […]

Read More