Już w początkach XIV wieku Malec jest notowany jako własność szlachecka. W XV wieku stanowi istotny punkt strategiczny w walkach między księstwem oświęcimsko-zatorskim a krakowskimi rycerzami. Pod koniec tego wieku Kazimierz Jagiellończyk ofiaruje „dobra maleckie” Piotrowi Komorowskiemu, przez którego aż do przełomu XVI i XVII wieku należą do rodu Jordanów. W roku 1630 nowy właściciel – Mikołaj Wolski z Podhajec zapisuje Malec ufundowanemu przez siebie klasztorowi Kamedułów w podkrakowskich Bielanach. 154 lata później austriacki cesarz Józef II odbiera wieś zakonnikom i przeznacza ją na „fundusz religijny”. Następnie Malec przechodzi w prywatne ręce Larischów, dalej hrabiów Borkowskich, a w okresie międzywojennym na ziemiach maleckich gospodarzy Karol Hampel. Po reformie rolnej część majątku przejmuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda”.

Życie religijne związane było z parafią w Osieku. Tam też mieszkańcy Malca chodzili do kościoła. Początkiem uniezależniania się od ośrodka osieckiego było wybudowanie w latach 1848-49 kapliczki – wotum po panującej dwa lata wcześniej zarazie. Stała się ona miejscem postoju pątników z okolic Rzyk, Andrychowa, Roczyn i Bulowic zmierzających na odpusty do Bielan i z powrotem. Pielgrzymki te obchodziły kaplicę w koło modląc się i śpiewając. W maju mieszkańcy gromadzili się tutaj, aby odmawiać litanię i śpiewać pieśni Maryjne. W roku 1892 staraniem osieckiego księdza proboszcza Franciszka Zadęckiego odprawiona w niej została pierwsza msza św. Była to ogromna uroczystość z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją i… wystrzałami z moździerzy, które specjalnie na tę okoliczność sprowadzono z Osieka.

kapl. zima

W czasie okupacji mszy świętych już tu nie było, tylko nabożeństwa majowe. W innych miesiącach w każdą niedzielę po południu śpiewano Litanię Loretańską i pieśni Maryjne. W październiku gromadzono się licznie na wspólnym różańcu. Od 1941 roku kaplica służyła jako punkt spotkań konspiracyjnych, których punktem konspiracyjnym było słuchanie ukrytego w ołtarzu radia. Gdy w latach 1942-43 niemieccy osadnicy zaczęli niszczyć krzyże i kapliczki, na polecenie ks. Proboszcza Wojciecha Pitali zostają przeniesione do Osieka ołtarzowe relikwie, natomiast za wstawiennictwem opiekującego się kaplicą pana Ludwika Palmy, pozostawiono w ołtarzu obraz Matki Bożej Gromnicznej. Jej to obecności niektórzy przypisują dosyć szczęśliwe przeżycie przez Malec okupacji, mimo aktywnego udziału jego mieszkańców w ruchu oporu.

obraz w starej

kapl. lato

Zaraz po wojnie umieszczono w ołtarzu nowe relikwie: błogosławionego Jozafata Kuncewicza i św. Tomasza Becketa. Nowy proboszcz osieckiej parafii Władysław Groks wprowadza częstsze odprawianie mszy św., a nie tylko dwa razy w roku jak to było przed wojną. Zaprowadza również nabożeństwo do św. Jana Kantego oraz zaczyna szerzyć w Malcu Jego kult, myśląc o wzniesieniu świątyni ku czci Świętego.

jankantyśw. Jan Kanty

W roku 1956 pierwszy raz w historii Malec przeżywa wizytację biskupią. Przybycie krakowskiego biskupa Franciszka Jopa mobilizuje mieszkańców do budowy wieżyczki umożliwiającej zawieszenie dzwonów. W tym samym czasie realizując zamysł ks. Władysława Groksa rozpoczęto starania o budowę kościoła, gromadząc w tym celu pierwsze materiały. Niestety z powodu niesprzyjającego klimatu politycznego nie dało się tego zamiaru w tym czasie zrealizować. Dlatego do istniejącej już kapliczki dobudowano tylko nowe pomieszczenie, aby większa ilość uczestników nabożeństw mogła pomieścić się pod dachem.

Teraz też regularnie, w każdą niedzielę przyjeżdżał ksiądz z Osieka aby odprawić Mszę św., a z czasem zaczęto tu również udzielać sakramentów świętych.

Katechizacja dzieci i młodzież miała miejsce w życzliwie udostępnianych prywatnych domach parafian. W 1981 roku staraniem księdza katechety z Osieka Krzysztofa Strauba wybudowano, pełniący później funkcję plebani, dom katechetyczny.

W sprzyjającym okresie parafianie pod przewodnictwem proboszcza osieckiego ks. Kanonika Franciszka Nogi rozpoczęli starania o pozwolenie na budowę swojej świątyni w Malcu.

papiezPapież Jan Paweł II święci kamień węgielny, z lewej ks. Rajda z Osieka

wykop_pod_wie_eRozpoczynają się pierwsze prace – wykopy pod fundamenty wieży kościelnej

zbrojenieRoboty zbrojeniowe pod płytę posadzkową kościoła

Przed drugą przerwą zimową, gdy mury osiągnęły 8 metrów, w czwartek 22 listopada 1984 roku Jego Ekscelencja Ks. Franciszek Kardynał Macharski dokonał uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski. Parafialna uroczystość poprzedzona dniem spowiedzi św. Zgromadziła prawie wszystkich mieszkańców Malca oraz licznych gości.

macharskikard. Macharski wmurowuje kamień węgielny

Następne lata to żmudne zmaganie się z oporną materią budowlaną i kłopotami finansowymi. Ofiarność Malca musi być wspomagana zaangażowaniem parafii macierzystej w Osieku, ofiarami licznych parafii diecezji krakowskiej oraz pomocą finansową Wydziału Budownictwa Sakralnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Od początku do budowy świątyni zostaje delegowany osiecki wikariusz ks. Zdzisław Budek. Jest sercem i motorem budowlanego duszpasterstwa, które funkcjonuje wokół kapłańskiego powołania. Rok 1987 kończy się zamknięciem bryły kościoła dachem i pokrycie go miedzianą blachą. 1 lipca 1988 roku ks. Z. Budek zamieszkuje w Malcu otrzymując polecenie organizacji samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.

budowaKościół podczas budowy

W roku 1989 ma miejsce I suma odpustowa ku czci św. Jana Kantego w murach nowej świątyni. Dzięki łasce bożej, pracy i ofiarności wiernych Malec ma swój funkcjonujący kościół. 1 września 1990 roku J.E. ks. Bp Kazimierz Górny udziela pierwszego Sakramentu Bierzmowania. Na stałe w życie malczan wpisały się: różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majówki.

W lutym 1991 roku dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Franciszka kard. Macharskiego zostaje erygowana w Malcu parafia pw. Św. Jana Kantego. Jej proboszczem – po 16 latach posługi kapłańskiej – został ks. Zdzisław Budek.

25 czerwca 1991 roku dekretem biskupim w miejsce ks. Budka proboszczem maleckiej parafii zostaje ks. Jacek Jaskiernia. Jest to jego pierwsze proboszczowanie.

04

kosciolKościół po zakończeniu budowy

Jednym z ważniejszych wydarzeń w piętnastoletniej historii parafii, gdy jej proboszczem był ksiądz Jacek Jaskiernia, była budowa nowej plebanii w sąsiedztwie kościoła. W 1994r.. rozpoczęto budowę domu parafialnego z prawdziwego zdarzenia, z kancelarią parafialną, archiwum, mieszkaniem dla księdza, pokojem gościnnym i garażami. Dzięki pracy w czynie społecznym i ofiarom składanych w kopertach w ciągu pięciu lat powstał budynek plebanii w pobliżu maleckiej świątyni. Znacząca część prac wykończeniowych została przyspieszona dzięki środkom ze sprzedaży budynku w centrum wioski, który w latach 1983 – 1999 pełnił funkcję salki katechetycznej i przez 11 lat tymczasowej plebanii. Nowa plebania została poświęcona przez Jego Ekscelencji ks. Biskupa Janusza Zimniaka 17 października 1999r. dniu uroczystego odpustu ku czci świętego Jana Kantego.

Dzięki ogromnemu wysiłkowi i ofiarności maleckiej wspólnoty parafialnej udało się upiększyć kościół i teren wokół niego. Wykonano elewację kościoła, posadzkę, ławki , konfesjonał , meble do zakrystii, drzwi wewnętrzne i przeszkloną ściankę dzielącą kaplicę od nawy głównej. Zakupiono elektryczne organy, żyrandole i kinkiety, piec , feretrony, chorągwie, sztandarki, naczynia liturgiczne i bieliznę liturgiczną, Drogę Krzyżową. Zagospodarowano tren wokół kościoła.

W budowanie duchowego Kościoła wpisuje się wiele wydarzeń, spośród których należy wymienić peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po trzydziestu latach od pierwszej peregrynacji 30 kwietnia 1998 r. Maryja Królowa Polski zagościła w naszej parafii. Jej wizytę poprzedziły rekolekcje i nowenna, a widocznym znakiem wewnętrznego piękna był wystrój maleckich domów i dróg.

Nasza parafia dostąpiła zaszczytu posiadania relikwii swojego Patrona – świętego Jana Kantego dzięki życzliwości księdza prałata Władysława Gasidły, kustosza Grobu Świętego Profesora w kościele akademickim św. Anny w Krakowie. Relikwiarz posiada certyfikat autentyczności poświadczony powagą biskupiego urzędu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Nycza. Przekazanie naszej wspólnocie relikwii świętego Jana Kantego zapoczątkowało obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Z inicjatywy księdza proboszcza Jacka Jaskierni w latach 1993/94 przeprowadzono generalny remont kapliczki znajdującej się obok kościoła i odnowiono obraz Najświętszej Maryi Panny Oczyszczenia, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. W związku z obchodami Roku Jubileuszowego wykonano elewację kapliczki, upiększono także obejście wokół niej i wmurowano tablice upamiętniającą por. Stefana Jasieńskiego, żołnierza Armii Krajowej i więźnia KL Auschwitz.

W 2001 roku w ramach przygotowań do uroczystych obchodów dziesięciolecia parafii odbyły się pierwsze parafialne misje święte. 20 października parafianie uczestniczyli w uroczystości odpustowej ku czci św. Jana Kantego. W czasie mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza dziekana Franciszka Nogi Słowo Boże wygłosił ksiądz Jan Rajda, ówczesny dyrektor administracyjny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na zakończenie świętych misji udzielono mieszkańcom Malca błogosławieństwa misyjnego, a potem odbyła się procesyjna instalacja krzyża upamiętniającego to wydarzenie.

W programie wizytacji kanonicznej, która odbywała się od 10 do 13 kwietnia 2003 r. , znalazło się między innymi nawiedzenie Szkoły Podstawowej w Malcu, spotkania z uczniami, gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Janusz Zimniak udzielił sakramentu bierzmowania w kościele w Malcu , odwiedził chorych parafian i spotkał się z przedstawicielami Żywych Róż , Stowarzyszenia Matki Boskiej Dobrej Śmierci, Komitetu Budowy i redakcją Listu do Parafian oraz ministrantami.

Warto w tym miejscu wspomnieć o niezwykłym przedsięwzięciu jakim było wydawanie gazetki parafialnej noszącej tytuł List do Parafian. Czasopismo wydawane przez proboszcza Jacka Jaskiernię stanowi wyjątkowy zapis dziejów wspólnoty parafialnej. Parafia w Malcu jako pierwsza stała się propagatorem tej formy kontaktu między duszpasterzem a parafianami w diecezji bielsko – żywieckiej.

Osobnym rozdziałem w piętnastoletniej historii naszej młodej parafii są działania kulturalne adresowane głównie do dzieci i młodzieży. Wystawy, koncerty, konkursy biblijne i recytatorskie, teatralne, wokalne – te wszystkie propozycje były dostępne najmłodszej części naszej społeczności. Ewenementem w kategorii nie tylko tak małych parafii była działalność patriotyczno – artystyczna. Dzieci i młodzież uczyły się najnowszej historii Polski, uczestnicząc w różnych programach, najczęściej w formie spektakli poetycko – muzycznych. Wszyscy parafianie mogli przeżyć rocznicowe wydarzenia związane ze śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki, wyborem Papieża Jana Pawła II, „zrywem solidarnościowym”, stanem wojennym. Tak bogate życie kulturalne naszej parafii zawierające akcenty nie tylko religijne , ale także patriotyczne, rozwijało się głównie dzięki pani Lucynie Dżoń, katechetce pracującej w Szkole Podstawowej w Malcu.

kosciol2Kościół w Malcu

W wakacje roku 2006 parafię opuszcza ks. proboszcz Jacek Jaskiernia przeniesiony dekretem biskupim do parafii w Żabnicy. Jego miejsce zajmuje ks. Jan Gawlas.

zdj8

Dzięki ofiarności parafian, sponsorom i darczyńcom  wykonuje się wiele prac. Powstaje drugi parking dla samochodów, w miejsce instalacji centralnego ogrzewania zainstalowany zostaje system klimatyzacyjny ,  wnętrze kościoła zostaje pomalowane,  przeprowadzony remont elewacji i wieży kościelnej, zmienione zostaje nagłośnienie, w oknach zabudowane zostają witraże, w obejściu kościoła powstaje chodnik a skarpy obsadzone zostają krzewami.

Podczas wizyty kanonicznej 12-14 kwietnia 2013 roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy-Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej wręczył ks. Janowi po 7 latach posługi w parafii w roli administratora nominację na proboszcza.

W 2013 roku, 17 lipca zostają sprowadzone relikwie bł. Jana Pawła II a 18 października relikwie św. siostry Faustyny. 30 grudnia zostają wystawione  wraz z relikwiami św. Jana Kantego w szklanej gablocie w naszej świątyni.

IMG_6711

3.I.2014r. ks. Biskup odwołał z funkcji proboszcza ks. Jana Gawlasa a powołał na to stanowisko ks. Waldemara Niemca. Kilkoro parafian nie zgadzało się z decyzją przełożonego i przez półtora roku zabiegali o przywrócenie poprzednika mocno utrudniając pracę duszpasterską nowemu kapłanowi.

Czas duszpasterzowania ks. Waldemara trwał jedynie rok i osiem miesięcy.

W tym czasie pojawiło się wiele nowych nabożeństw: 1-czwartkowe, 1-sobotnie, adoracja Najśw. Sakramentu w środy, ciekawa nowenna do Dzieciątka Jezus w Adwencie. Kapłan codziennie pół godziny był dostępny w konfesjonale przed każdą Mszą św. Powstała nowa strona internetowa parafii. Rozpoczęła się peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej przygotowująca do wielu ważnych wydarzeń w roku 2016.(Z tej okazji został opracowany specjalny modlitewnik) Odbywały się comiesięczne spotkania przygotowawcze do I Komunii św, oraz Bierzmowania. Odbywały się spotkania opłatkowe różnych grup parafialnych. Grupa parafian systematycznie wyjeżdżała na nocne czuwania do krakowskich Łagiewnik. Zatrudniony został w parafii jako kościelny szafarz Najświętszego Sakramentu. Zawiązały się dwie Margaretki.

Z prac gospodarczych największe były: ocieplenie pd. – zach. części poddasza plebanii i całego stropu nad piętrem; podłączenie kanalizacji (ponad 100 m) do kościoła i plebanii; doprowadzenie do odbioru budowlanego kościoła; naprawa wielu mocnych przecieków na dachu plebanii, zamontowanie okien dachowych, oraz wiele innych drobniejszych prac opisanych w „wydarzeniach” na stronie internetowej parafii.