Chrzest

 • Znaczenie sakramentu

Chrzest – to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego, daje nam życie boże, jednoczy nas ze sobą i czyni nas członkami Ludu Bożego – Kościoła Świętego. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm)

 • Przygotowanie do sakramentu

Dla dorosłych prowadzony jest katechumenat.

Do chrztu dzieci świadectwo życia wiarą rodziców.

 • Kiedy udzielany

Uroczyste sprawowanie tego sakramentu następuje w czasie niedzielnej Eucharystii. Termin ustalany jest z ks. Proboszczem

 

Bierzmowanie

 • Znaczenie sakramentu

Bierzmowanie – to sakrament w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm)

 • Przygotowanie do sakramentu

Odbywa się poprzez katechizację szkolną, oraz spotkania formacyjno-liturgiczne przy parafii. Terminy spotkań podawane są zainteresowanym.

 • Kiedy udzielany

Termin kiedy ks. Biskup udzieli sakramentu podawany jest zainteresowanym.

 

Najświętszy Sakrament

 • Znaczenie sakramentu

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm)

 • Przygotowanie do sakramentu
  • Przygotowanie do Pierwszego przyjęcia Najświętszego Sakramentu odbywa się poprzez katechizację szkolną, oraz spotkania formacyjno-liturgiczne przy parafii.
  • Przygotowanie do przyjęcia Najświętszego Sakramentu osób, które odeszły od Boga poprzez grzech ciężki – śmiertelny, odbywa się poprzez pojednanie ze Stwórcą s Sakramencie Pokuty.
 • Kiedy udzielany
  • I Komunia św. odbywa się corocznie 3 maja
  • Komunii św. udziela się w czasie każdej Mszy św.
  • Poza Mszą św. udziela się w formie wiatyku kiedy kapłan odwiedza chorego

 

Pokuta

 • Znaczenie sakramentu

Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza nam grzech po Chrzcie popełnione. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-2.htm)

 • Przygotowanie do sakramentu
  • Przygotowanie do Pierwszego przyjęcia Sakramentu Pokuty odbywa się poprzez katechizację szkolną, oraz spotkania formacyjno-liturgiczne przy parafii.
  • Przygotowanie osób które przystępują do kolejnej spowiedzi odbywa się indywidualnie poprzez spełnienie 5 warunków spowiedzi.
  • W czasie Rekolekcji parafialnych odbywają się Nabożeństwa Pokutne
 • Kiedy udzielany
  • Codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
  • W wyznaczonym czasie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem
  • W innych ogłoszonych okazjach
  • W czasie objazdu chorych na 1 piątek
  • Przystępujący do I Komunii św. – dzień przed Komunią
  • W innych nagłych sytuacjach – po uzgodnieniu z kapłanem

 

Namaszczenie chorych

 • Znaczenie sakramentu
 •  Przygotowanie do sakramentu
  • Przygotowanie duchowe – indywidualnie. (pomagają członkowie rodziny)
  • Przygotowanie miejsca na przyjście do kapłana do domu chorego: Stół przykryty białym obrusem. Na nim krzyż, obok dwie świece. Z boku wacik lub mały ręczniczek.
 •  Kiedy udzielany
  • Zbiorowo w czasie dnia chorego lub Rekolekcji Parafialnych
  • Indywidualnie na życzenie chorego w czasie objazdu chorych na 1 piątek
  • W chwili zagrożenia życia – w każdej chwili

Kapłaństwo

 • Znaczenie sakramentu

Kapłaństwo – to Sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania Sakramentów św. oraz łaskę do godnego ich wykonywania. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm )

 • Przygotowanie do sakramentu

Powołany do kapłaństwa zgłasza się do ks. Proboszcza a następnie do ks. Biskupa i przygotowuje się w Seminarium Duchownym.

 • Kiedy udzielany

Termin podaje ks. Biskup. (Najczęściej jest to ok. połowy maja)

 

Małżeństwo

 • Znaczenie sakramentu

Sakrament Małżeństwa – to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. (więcej: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-3.htm )

 • Przygotowanie do sakramentu
  • Przygotowanie dalsze – poprzez katechezę, oraz przez obraz wzorowych małżeństw katolickich.
  • Przygotowanie bliższe – poprzez kurs przedmałżeński.
 • Kiedy udzielany

Termin ślubu ustalany jest z kapłanem, po spisaniu w kancelarii protokołu przedmałżeńskiego.