IV NIEDZIELA ZWYKŁA 28 I 2018 R.

Zjednoczeni wokół ołtarza Pańskiego pragniemy Bogu Ojcu z Chrystusem w Duchu Świętym składać należne uwielbienie i dziękczynienie. Chwalmy Pana z całego swego serca, ze wszystkich sił swoich.     W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w kaplicy św. Barbary. Pół godziny przed Mszą św. wieczysta adoracja, a następnie zakończenie Adoracji i Msza św. w […]

Read More

III NIEDZIELA ZWYKŁA 21 I 2018 R.

Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To wezwanie dzisiaj nie traci na aktualności. Nawet jeśli regularnie modlimy się i chodzimy do kościoła potrzebujemy nawrócenia: jasnego określenia kierunku naszego życia w służbie bogu i ludziom – czyli realizacji życiowego powołania. Nawzajem wobec siebie jesteśmy potrzebni i niezbędni: to jest istota tego […]

Read More

INTENCJE MSZALNE 21 – 28 I 2018 R.

III Niedziela Zwykła – 21 I   8.00 + Krystyna Adamus – w 11 rocznicę śmierci 11.00 + Stanisław Musiał – w 2 rocznicę śmierci 16.00 + Antoni i Zofia Wadoń, córka Zofia, syn Stanisław   Poniedziałek – 22 I – modlitwy wstawiennicze do św. Jana Pawła II 17.00 – w intencji Rodzin z dnia […]

Read More

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 14 I 2018 R.

Dziś przypada w Kościele Katolickim Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dzień ten jest pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów. Módlmy się więc za wszystkich, którzy z powodów wojny bądź niesprawiedliwości społecznej są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, a dla […]

Read More

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14 – 21 I 2018 R.

II Niedziela Zwykła – 14 I  8.00 + Kazimierz i Stanisława Sztafiński, syn Stanisław 11.00 + Danuta Płonka – w 2 rocznicę śmierci /rezerwa/ 16.00 + Franciszek i Karolina Bryndza   Poniedziałek – 15 I – modlitwy wstawiennicze do św. Jana Kantego 17.00 – w intencji Rodzin z dnia wizyty duszpasterskiej /z ul. Lipowej/   […]

Read More