XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 31 VII 2016 R.

Kościół to wspólnota ochrzczonych, wierzących ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego – Ludem Bożym. Ten dzień z miejsca jakimi są podkrakowskie Brzegi obrazuje dobitnie tę prawdę. Ale wiara to także nasze osobiste spotkanie z Chrystusem. Pozostał On z nami […]

Read More

31 VII – 7 VIII 2016 r.

Niedziela – 31 VII   !!!! zmieniony porządek Mszy św.   7.30 + Bronisław Wojewodzic – w 24 rocznicę śmierci   9.00 + Stanisław Janas – w 1 rocznicę śmierci, żona Marianna 13.00 – w intencji Parafian 16.00 + Teresa Hankus – w 4 rocznicę śmierci   Poniedziałek 1 VIII 18.00 + Józef Żółty   Wtorek […]

Read More

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 24 VII 2016 R.

Chrystus zapewnia nas: „kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu otworzą”. Taka postawa zawierzenia i zaufania potrzebna jest także wówczas, gdy na pozór nic się nie zmienia, a czekanie wypala w nas cierpliwość. Prośmy zatem o wytrwałość, a przede wszystkim o uległość wobec natchnień Ducha Świętego.     W liturgii tygodnia: – w poniedziałek […]

Read More

24 – 31 VII 2016 r.

Niedziela – 24 VII 8.00 + Krystyna Adamus /w dniu imienin/ 11.00 + Edward Kawczak 16.00 + Władysław Kawczak, żona Anna – w rocznicę śmierci   Poniedziałek 25 VII 18.00 + Wawrzyniec i Anna Jekiełek   Wtorek 26 VII 7.00 + Zofia Zając   Środa 27 VII 18.00 + Maria Rusek   Czwartek 28 VII […]

Read More

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17 VII 2016 R.

Chrystus ugoszczony przez Martę i Marię ukazuje czego oczekuje także od nas: byśmy wybrali to, co najcenniejsze: słuchać Słowa Bożego. Słuchać – aby tym Jego Słowem żyć. Słuchać, aby przemienić Słowo w czyn: przez czyny miłosierdzia i modlitwę za innych. Dziś ogarnijmy modlitwą zmierzających do naszej Ojczyzny na Światowe Dni Młodzieży.     W liturgii […]

Read More

17 – 24 VII 2016 r.

Niedziela – 17 VII 8.00 + Jan Żmudka – w 6 rocznicę śmierci 11.00 + Emil Kaczmarczyk 16.00 + Jan Mikołajek – w rocznicę śmierci   Poniedziałek 18 VII 18.00 + Mieczysław Surma   Wtorek 19 VII 7.00 + Jan Nowak, żona Karolina   Środa 20 VII 18.00 + Marianna Piecha oraz Piotr Kleszcz, z […]

Read More

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10 VII 2016 R.

Chrystus pragnie byśmy byli przedłużeniem Jego misji: otwartości serca, dłoni, czasu, dzieleniem się posiadanych środków – przez pełnienie czynów miłosierdzia. Spotkanie z Chrystusem jest potrzebne, byśmy tę prawdę i potrzebę odkryli i poczuli wezwanie i zaproszenie ze strony Chrystusa to świadczenia miłosierdzia dziś i kolejnych dni.   W liturgii tygodnia: – w poniedziałek – święto […]

Read More

10 – 17 VII 2016 r.

Niedziela – 10 VII   8.00 + Władysław i Elżbieta Tlałka, z wnuczkami 11.00 – dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu Krystyny i Wiesława 16.00 + Franciszek Gabryś – w 3 rocznicę śmierci   Poniedziałek 11 VII 18.00 + Stanisław Domasik   Wtorek 12 VII 7.00 + Janina Sokół   Środa 13 VII 18.00 + […]

Read More

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3 VII 2016 R.

Chrystus przynosi nam dar swojego pokoju. Spotkanie z Nim wnosi w serce człowieka przeświadczenie, by ten pokój nieść innym. Niech nasze dzisiejsze obfite spotkania: przy stole Słowa Bożego, w przyjęciu Eucharystii i czasu adoracyjnej modlitwy i zadumy wyda obfite owoce: W Nim – w Chrystusie możemy wzrastać jako ludzka i Boża Rodzina. Pamiętajmy o tym […]

Read More

3 – 10 VII 2016 r.

Niedziela – 3 VII 8.00 + Józef Niemiec, żona Zofia – w rocznicę śmierci obojga 11.00 + Stanisława i Antoni Tolarczyk 16.00 + Franciszek Paw – w rocznicę śmierci, żona Bronisława   Poniedziałek 4 VII 18.00 + Maria Wasztyl   Wtorek 5 VII 7.00 + Jan Gajewski   Środa 6 VII 18.00 + Franciszek Kasperek, […]

Read More