21 – 28 VI 2015 r.

Niedziela   21 VI  

 

8.00 + Jan Żmudka i Bronisław Wojewodzic

11.00 + Marzenka Paw w 5 r, Władysław Paw

16.00 + Roman Gabryś w 2 r.

 

Poniedziałek 22 VI  

 

18.00 + Zofia Mąsior w r.

 

Wtorek   23 VI    

 

7.00 + Stanisław Spiesz

 

Środa   24 VI  

 

18.00 + Władysław i Rozalia Żuławski

 

Czwartek   25 VI  

 

7.00 + Stanisław Wojdaszka

 

Piątek   26 VI  

 

7.00 + Józef Juras

 

Sobota   27 VI  

 

18.00 + Paweł Klęczar w 9 r.

 

Niedziela   28 VI  

 

8.00 + Agata Naglik w 3 r.

11.00 + Władysław i Elżbieta Płoszczyca

16.00 + Józef i Zofia Niemiec