II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 I 2020 R.

  1. Składam gorące: BÓG ZAPŁAĆ! za wszystkie spotkania z Wami: Seniorami, osobami samotnie żyjącymi, Rodzinami i dziećmi w czasie wizyty duszpasterskiej. Dziękuję za konstruktywne rozmowy, sugestie i słowa wsparcia oraz wyrażaną wdzięczność. Dziękuję za wszelkie ofiary złożone mnie osobiście, na rzecz pana kościelnego oraz dla ministrantów.
  • W poniedziałek modlitwy wstawiennicze do św. Jana Pawła II,
    a we wtorek do bł. ks. Michała Sopoćko oraz okazja do uczczenia relikwii.
  • Dzisiejsze ofiary są przeznaczone na cele inwestycyjne (kontynuacja drugiego etapu prac). W przyszłą niedzielę proszę o złożenie  w przedsionku ofiar na cele charytatywne. Bóg zapłać wszystkich ofiarodawcom.
  • Imię dla słonika: PAPAPU, pseudonim KACPEREK zostało wybrane przez uczniów kl. VII spośród zaproponowanych przez dzieci.  Karteczki z propozycjami zostały umieszczone na tablicy w kaplicy św. Barbary.
  • Wystawienie Pana Jezusa pół godziny przed każdą Mszą św.
  •  Przypominam, że Msza św. w niedzielę z godz. 11.00 została przesunięta na godz. 10.00. Przepraszam tych, do których ta informacja nie dotarła.
  • Obecnie przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan, który zakończy się w sobotę w święto Nawrócenia św. Pawła.

SKŁADAM GORĄCE I SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM OSOBOM I GRUPOM, KTÓRE OD LISTOPADA DO TEJ PORY – NIE WYMIENIANE – TROSZCZYŁY SIĘ
O CZYSTOŚĆ, WYSTRÓJ I PIĘKNO NASZEGO KOŚCIOŁA.

BÓG ZAPŁAĆ!!!