Pogrzeb + Marii Juras 17.04.2020 r.

Uroczystości pogrzebowe + śp. Marii Juras odbędą się w piątek, tj., 17 kwietnia 2020 r. Modlitwa różańcowa o godz. 14,30 i następnie Msza św. Odprowadzenie zmarłej na cmentarz po odmówieniu wszystkich modlitw, także tych, które są odmawiane przy grobie. W złożeniu ciała zmarłej w przygotowanym grobie dokona się w reprezentacji 5 osób z Rodziny zmarłej. Te wyznaczone osoby mogą być w bezpośredniej bliskości mogiły zmarłej Marii.

By umożliwić uczestnictwo modlitewne w uroczystości pogrzebowej modlitwa różańcowa, Msza św. i modlitwy przed wyprowadzeniem z kościoła będą transmitowane ONLINE.

Rodzinie i bliskim zmarłej Marii składa wyrazy współczucia. Wszystkim okazującym zrozumienie co do formy i przebiegu pogrzebu składam serdeczne: Bóg zapłać!