Rozpoczęcie roku z Kardynałem

30 listopada gościliśmy w naszej parafii Jego Eminencję ks. Kard. Kazimierza Nycza – biskupa metropolitę warszawskiego. Przyjechał, aby włączyć do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu Cezarego Franciszka Ćwiertnia – syna swojej siostrzenicy mieszkającej w naszej parafii, oraz umocnić w wierze przez sakrament bierzmowania Jakuba Tlałkę z Wilamowic. Swoją obecnością przyczynił się do uroczystego rozpoczęcia nowego roku liturgicznego i kościelnego. Przewodząc Eucharystii o godz. 11.00 wygłosił również Słowo Boże w którym podkreślił przemijalność czasu jako charakter Adwentu wzywającego nas do gotowości na przyjście Chrystusa Pana.

14 060