Turniej ministrantów w tenisa stołowego 2014

13 grudnia 3 ministrantów ze swoim opiekunem ks. Waldemarem udało się na Dekanalny Turniej Ministrantów w Tenisa Stołowego 2014 r. Odbywał się on w Porąbce. Parafia skorzystała z gościnności pobliskiej szkoły gdzie na Sali gimnastycznej na 4 stołach mogło zmagać się jednocześnie kilkudziesięciu ministrantów z naszego dekanatu. Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach: ministranci, lektorzy młodsi, oraz lektorzy starsi. Nasi parafianie kwalifikowali się do grupy najmłodszej. Rozegrawszy kilka meczy niestety nie zdobyli żadnej z medalowych pozycji. Spotkali się jednak ze swoimi kolegami – rówieśnikami z innych parafii dekanatu i pożywiwszy się kilkoma drożdżówkami przygotowanymi dla uczestników, brało udział we wspólnej rozrywce. Po wręczeniu dyplomów, medali, pucharów i innych nagród, powrócili wszyscy do swoich parafii.

CRx