V NIEDZIELA WIELKANOCNA I KOLEJNE (DO 31 V 2020 R.)

 1. Nabożeństwa majowe odprawiane są w niedzielę o godz. 7.45. W tygodniu  przed Mszą świętą, (potem będą także czerwcowe).
 • Nabożeństwo błagalne do Matki Bożej, Królowej  Maleckiej odprawiamy w każdą niedzielę maja o godz. 15.45. Procesja do kapliczki i specjalne modlitwy zakończone są Mszą świętą o godz. 16.00 w intencji Parafian.
 • W środy modlitwa różańcowa o godz. 16.45, następnie litania i Msza święta.
 • Msze św. wotywne ku czci NMP Fatimskiej będą odprawiane w intencji zmarłych z ostatnich 12 miesięcy. Nie ma specjalnego w tym roku nabożeństwa. Wypominki roczne przed Mszami o godz. 10.00 i 11.30 w niedziele.
 • W piątek, 22 maja rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w czasie nabożeństw majowych.
 • W niedzielę, 24 maja będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W ostatnią niedzielę, tj. 31 maja odbędzie się uroczystość I Komunii św. dzieci klas III o godz. 11.30. Proszę aby uczestniczyły w tej Mszy św. tylko Dzieci i ich bliscy. Parafian zapraszam na pozostałe Msze święte.
 • Dziękuję za składane ofiary kopertowe: „Wielkanocny datek solidarnościowy”, tym wiernym, którzy rozumieją potrzebę chwili i przyczyniają się do w miarę normalnego funkcjonowania naszej wspólnoty w wymiarze materialno – ekonomicznym.
 • Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej w okresie pandemii nie zwalniania od spełnienia powinności wiary w przypadku zbyt subiektywnego i liberalnego jej interpretowania.
 • Możliwość łączności on-line w czasie sprawowanej w kościele Mszy świętej polega na duchowej łączności z obecną w kościele wspólnotą i wiernymi. „Odtwarzanie” Mszy św. temu przeczy…. z chwilą poszerzenia możliwości ilości uczestników w Mszy św. i zwiększonej  liczby Mszy św. w niedzielę.
 • Nadal obowiązują bardzo konkretne zasady dotyczące sprawowania niektórych sakramentów i obrzędów okolicznościowych życia religijnego, o których zostają poinformowane osoby bezpośrednio tym zainteresowane.
 • Istnieje prawdopodobieństwo, że w drugiej połowie maja – w tygodniu – będzie „wyłączone” użytkowanie głównych części kościoła. Wówczas Msze św. będą odprawiane w kaplicy św. Barbary. W niedziele – bez zmian.
 • Składam serdeczne Bóg zapłać osobom, które z własnej woli troszczyły się przed ostatnie cztery tygodnie o czystość kościoła. Przewrażliwienie pewnych osób pod tym względem (jakaś zbytnia obawa) nie ma tu raczej zastosowania. Młode pokolenie na tym odcinku wybitnie nie zadaje „egzaminu” szacunku wobec swoich szanownych Seniorów.
 • Dziękuję tym, którzy odświeżyli kościół i otoczenie w dniu 9 maja. Bóg zapłać!
 • Dziękuję panu Markowi, organiście za jego dobrowolną obecność pośród nas i ubogacanie liturgii niedzielnej.
 • Nadal obowiązuje zalecenie nie angażowania służby liturgicznej i kościelnej w dotychczasowym kształcie. Doraźne ich angażowanie się jest ich decyzją i wyrazem dobrej woli. Bóg zapłać!
 • Następne wydanie gazetki przewidziane jest na początek czerwca.
 • Dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie, modlitwę i życzliwe słowa.